Nei ra te mihi ō tā koutou Komiti o Parininihi ki Waitotara ki a koutou me ō koutou whānau huri rauna i te motu nei. E kore nei e mimiti ngā mihi ki a koutou katoa. Ko te tūmanako ia ka whai wāhi koutou ki te hoki whakamuri ki ngā mahi o te tau kua paremo ake nei me te aro anō ki ngā tau kei mua i te aroaro. Nō reira, ma te wāhi ngaro koutou hei manaaki hei tiaki.

Parininihi ki Waitotara (PKW) is a Maori Incorporation based in Taranaki, Aotearoa (New Zealand).  We own 20,000 hectares of some of the most productive dairy land in the world and have a range of business interests including dairy farming, crayfish, forestry and commercial property. We are in the business of innovative, sustainable farm management. We are here to protect, manage and invest our shareholders’ assets for future generations. Read more About PKW 

**Missing Shareholders**

We're updating the missing shareholders lists and will upload this before the end of January 2016. If you have any questions, please email the Registrar.